Menu Zavřeno

MICHAELA PRAJEROVÁ

Michaela Prajerová pracuje ve Philip Morris od roku 2017. V roli People & Culture manažerky podporuje korporátní a centrálně reportující oddělení a zastřešuje strategii v obalsti inkluze a diverzity pro Českou Republiku, Slovensko a Maďarsko.
Společnost Philip Morris International už není jen klasická tabáková společnost, jakou známe z minulosti. Prochází největší transformací od dob svého vzniku a dnes ji můžeme označit jako průkopníka v nikotinovém průmyslu, která je založená na nejmodernějších technologiích a čerpá z vědeckých poznatků. Dceřiná společnost Philip Morris ČR a.s. v České republice vyrábí a prodává tabákové výrobky a distribuuje bezdýmné zařízení IQOS, tabákové náplně HEETS a další související příslušenství. Firma zde působí již od roku 1992 a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 30 let přispívá různým charitativním projektům včetně těch, které zahrnují podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.
Where to see Michaela?
Panel Discussion: Gender Pay Gap
13/09/2022
15:00-15:40 PM CET